Salutten 17 mai

Salutten 17 mai gikk igjen prikkfritt og kunne høres langt utenfor byen. Takk til Bente, Ole Morten, Tom Kristian, Tom Rud og Frode for gjennomføringen

Dugnad lørdag 14 mai gjennomført

Lørdag 14 mai fra kl 10-14 var det innkalt til dugnad på Lasaretthøyden Odderøya. Vi fikk skrapt, pusset og malt vårt kontorbygg (Likhuset), malt opp kanoner og utstyr, vasket og ryddet kontoret, samt pusset 6 punds kanonen på Christiansholm festning. Takk til Bente, Toril, Ole Morten, Daniel, Harald, Frode, Tom Kristian og Jørn som deltok.

8 mai vel gjennomført

Søndag 8 mai gikk stort sett hele dagen med til saluttering for Compagniet. Vi møttes kl 11.00 på Lasaretthøyden Odderøya for å klargjøre for salutten kl 13.00. Salutten gikk prikkfritt kl 13.00 med mange besøkende gjster, bl.a Veteraner, det danske sjøforsvar, ordfører med flere. Kl 15.00 dro vi ned til Tresse for å saluttere for … Les mer

Årets sikkerhetskurs gjennomført

ABM, Arendal Borgerlige Militaire og CAC, Christianssand Artillerie Compagnie, gjennomførte årets sikkerhetskurs for svartkrutt med saluttkanoner og musketter lør 30 april på Hove Gård. Kurset ble gjennomført etter den såkalte NoA (Norsk Artillerilaug) sin standard, noe som er et godkjent kurs ift kompetanse som kreves i ny våpenlov av 1 juni 2021.

Compagniet deltar i Naturlos

Søndag 28 august kl 12.00 skal Compagniet delta i Naturlosprogrammet. Turen starter på toppen av Odderøya og går via Lasaretthøyden og ned til Christiansholm festning. Markententeriet selger sveler og Kaffe/saft på festningen etter salutten derfra.

Utsatt St Barbara feiring gjennomført

Lørdag 23 april ble en utsatt St Barbara feiring gjennomført med i overkant av 50 gjester fra inn og utland på LSK Kjevik. Mangfoldet av uniformer, grader og Riddere gjorde dette til et fargesprakende og historisk arrangement. St Barbara ble feiret med salutt, lesing av legenden og levende musikk. Takk til festkomiteen og de som … Les mer

Årsmøte gjennomført

Søndag 27 mars kl 18.00 ble årsmøte i Christianssand Artillerie Compagnie avholdt på Offisersmessa Gimlemoen. Det møtte 8 medlemmer, og møte ble raskt og effektivt gjennomført. Leder for Markententeriet, Bente Meland, hadde bakt kake og det var kjøpt inn drikke og laget kaffe. Det var kun en som stod på valg i år, og det … Les mer

Årets sikkerhetskurs lør 30 april

Lørdag 30 april planlegges årets sikkerhetskurs i samarbeid med ABM, Arendal Borgerlige Militaire. Kurset blir avholdt i Arendal iht NoA sin standard (Norsk Artillerilaug). Dette gir kursbevis som er godkjent som kompetansebevis av Politidirektoratet iht ny våpenlov av juni 2021. Hold av dagen, så vil egen invitasjon med program mv komme i god tid før.

Holdt sikkerhetskurs for Dalane svartkrutt

Lørdag 19 feb gjennomførte Ole Morten Meland, Bente Meland, Stein Anton Juul og Jørn Kildedal, sikkerhetskurs i svartkrutt med kanon og muskett for Dalane svartkrutt utenfor Eigersund. Dette ble gjennomført på oppdrag av NoA, Norsk Artillerilaug, hvor Ole Morten er styreleder og Jørn sekretær. Det deltok 18 stk på kurset, og medlemmene var meget fornøyd … Les mer