Flytting av CAC avdelingslager

Tirsdag 30. oktober var tiden kommet for å samle CAC på en plass. Etter en forespørsel til ansvarlig leietaker (HKH Kronprindsregent Frederiks Laug af 1788) av Østre Lazareth på Lazareth Høiden på Odderøya, ble det klart at Christianssand Artillerie Compagnie kunne få lov å nytte lokalene i kjelleren til å lagre alt avdelingsutstyret vårt, og … Les mer

Innkalling til Dugnad: Flytting til Odderøya

TID: 30.10.2012 kl. 18:00STED: 2-3 stk i Marvika, 2-3 stk på Odderøya.Blir vi flere er det veldig bra, og vi fordeler oss slik at alle har noe å gjøre! Foreningens Styre har besluttet å flytte vårt lager i Marvika opp til kjeller-lokalene i Østre Lazareth på Odderøya. CAC-tilhengeren har også fått egen plass bak porten mellom … Les mer

Tilholdssted

Vi holder til på to steder i Kristiansand – ved Lazareth Høiden i nordre del av Odder-Øe Fæstning/Odderøya, og ved Christiansholm Festning utenfor Retranchementet (Tresse). Vi har dessuten anledning til å benytte lokalitetene ved Offisersmessen i Bygg 26 på Gimlemoen. Bilde av Lazareth Høiden, Odder-Øe Fæstning, Odderøya. På bildet ser vi Bendiksbukta og Odderøyahallen i … Les mer

18.10.2012, Foredrag: Kristiansands Beredskapsplan

Kristiansand Militære Samfunn inviterte til foredrag med tema: «Kristiansands beredskapsplan, i dag og i fremtiden (etter 22. juli kommisjonen)». Foredragsholder var Beredskapsleder Sigurd Paulsen fra Kristiansand Kommune. Etter foredraget var det dekket for et lite måltid bestående av lettstelte rundstykker med tilhørende drikke. Frode, Jørn og Roger deltok ved foredraget.

Håndarbeid

Spinning og veving er teknikker som er kjent så tidlig som i steinalderen. Dette ble ansett som kvinnenes fornemste beskjeftigelse, som selv fyrstelige damer dyrket med iver. Etter hvert begynte de å bruke lin og silke, i tillegg til ull. To-skaftvev som f.eks. grindvev og Oppstadvev, er av de tidligste typer. Strikking og nålbinding var … Les mer

Rekruttering

Vi ønsker å bli flere medlemmer! Syns du det er gøy eller ser gøy ut å kle seg ut i historiske drakter? Er du kvinne eller mann, eller kanskje dere er en hel familie med yngre og eldre barn? Har du lyst til å møte mennesker som har de samme interessene, både i Kristiansand og … Les mer

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner, avd. Kristiansand

Kontaktperson: Oddbjørn Wiggen. Tlf: 932 48 891. Epost: oddbjorn.wiggen@online.noBesøksadresse: Bygning 26, Offisersmessen Gimlemoen (tidligere Brakke 84)Hjemmeside: http://www.kristiansand.nvio.no NVIO avd. Kristiansand er en aktiv lokalforening, som sammen med over 55 andre lokalforeninger i hele landet, er organisert i sentralforbundet Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner. Organisasjonen er ideell og upolitisk, og har som målsetting å ta vare på … Les mer

Norske Reserveoffiserers Forbund, avd. Kristiansand

Kontaktperson: Rolf-Wiggo Lystad. Tlf: 489 58 201.Besøksadresse: Bygning 11, Lazareth Høiden, OdderøyaHjemmeside: http://www.nrof.no/Lokale-sider/Sorlandet/Kristiansand/ Norske Reserveoffiserers Forbund bygger opp om Norges forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser. Våre medlemmer skal være et viktig bindeledd mellom Forsvaret og samfunnet. NROF ønsker å samle alt reservebefal og stadig tjenestegjørende befal, for å styrke Norges forsvar og fremme forsvarsviljen i det norske … Les mer