Nytt lager for krutt

Da Forsvaret ikke lenger kan lagre vårt krutt iht nye bestemmelser, har vi fått til en avtale med en leverandør av sprengstoff som oppbevarer dette for oss gratis :-). De som skal hente krutt for Compagniet vet hvor lageret er og har tilgang via lagersjefen på stedet. Vi takker Forsvaret og de som har jobbet … Les mer

CAC salutterte for de frivillige

Onsdag 27 august tok CAC i mot over 100 frivillige fra Sanitetsforeningen og frivillighetsentraler i Krs og Randesund. Informasjon om festningens historie, demo av salutt og omvisning inne stod på programmet. Etter dette holdt Maj Britt Ohman Nilsen et foredrag om Norges historie sett opp mot 1814 og 1914. De som deltok fikk deretter Lasagne … Les mer

Årets guidinger vel gjennomført

Da har Compagniet også i år gjennomført «guidinger» og demo av saluttering med 6 punds kanonen på Christiansholm festning 6 søndager fra og med 6 juli. Det har vært godt besøk, og særlig når det har vært cruisebåter inne. Takk til alle som har stilt opp på dette, noe som gir god markedsføring og positiv … Les mer

Compagniet på Lier anno 1814

Lørdag 2 august 1814 ble Lier angrepet av Svenskene. 200 år etter ble dette markert med et reactment slag på Lier med 250 deltagere i uniform. CAC deltok med 3 stk i uniform (Ole Morten, Roger og Jørn) og 3 damer i Marketenteriet (Bente, Hilde-Mari og Linda) 🙂